Lesson Study: Train-de-trainer

Training door UU

Voor scholen die meedoen aan het project Een Sterk Begin: Begeleiding Startende Leraren bieden wij nogmaals het programma Lesson Study: Train-de-Trainer aan. 

Waarom het Train-de-Trainer programma?

Het begeleiden van een Lesson Study-traject vraagt om bepaalde kennis en vaardigheden. Nadat je het Train-de-Trainer programma hebt gevolgd als schoolopleider, coach of docent, kun je zelf Lesson Study-trajecten in school begeleiden. Daardoor hebben scholen verdere professionalisering via LS zelf in de hand; teams en secties worden eigenaar van de methode en kunnen daardoor de methode duurzaam inzetten in hun professionalisering.

Wat bieden we aan? 

Tijdens het programma Lesson Study-Train-de-Trainer wordt ingegaan op de Lesson Study methodiek en de verschillende fases hiervan. We kijken specifiek naar de rol van de procesbegeleider, het doen van praktijkonderzoek, de instrumenten die geschikt zijn om het leren van leerlingen in kaart te brengen en het analyseren van de verzamelde gegevens. Tot slot gaan we in op het reflecteren op de leeropbrengst en het proces, en verduurzaming binnen de school. 

In vier bijeenkomsten leiden we je op tot Lesson Study-trainer.

Voor meer informatie klik hier.

0,00

Euro

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?